talkoot joukaA-yhtiöiden vuokralaisilla on oma asukasyhdistys, A-asukas ry. Yhdistys järjestää erilaisia asukastapahtumia ja retkiä. 

Lue lisää A-asukas ry:n toiminnasta.

Aravavuokra-asuntokannan osalta Porvoon A-asunnot Oy:ssä noudatetaan lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa eli nk. asukasdemokratialakia. Tämän lain mukaisesti eri talokuntiin on valittu asukasluottamushenkilöitä. 

Asukastoiminnasta kerrotaan säännöllisesti A-yhtiöiden julkaisemassa
A-asukas –lehdessä.

Asukaslehdet