Arava-asuntoihin tarvehankinta

Aravavuokra-asuntoja hakevien kohdalla asukasvalinnoissa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n määrittelemää tarveharkintaa, jossa valintaperusteina ovat asunnontarve, varallisuus ja tulot. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. 

Lisää tietoa ARA:n julkaisemassa Asukasvalintaoppaassa