Till studeranden! www.aleksanterinkruunu.fi

A-bolagen

A-bolagen

A-bolagen är en innovativ koncern i utveckling, som i Borgå har specialiserat sig på att hyra ut bostäder och att bygga hyresbostäder. Det år 1965 grundade moderbolaget Borgå A-bostäder Ab bygger och förvaltar koncernens mångsidiga bestånd av aravahyresbostäder. Dotterbolaget Fastighets Ab A-lukaali svarar för koncernens frifinansierade hyresbostadsbestånd samt producerar service för hela koncernen.Fastighets Ab A-lukaali för sin del äger två bolag, Bostads Ab Suomentalo och Fastighets Ab Hansavägen 10. A-bolagens huvudägare är Borgå stad.

A-bolagen kan allt om boende och visionen är att erbjuda boendetjänster från barnaår till silverhår.