Samarbete mellan Borgå A-bostäder Ab och Kårkulla samkommun för ökat serviceboende i Borgå. Hyreshusbolaget Borgå A-bostäder lät bygga ett enskilt bostadshus för serviceboende i Huktis. Kårkulla samkommun hyrde lokalerna och öppnade 1.6 boendet, till vilket 12 nya invånare kommer att flytta in fr.o.m. början av juni.

Kostnaderna för byggprojektet var knappa 2 miljoner euro. A-bostäderna fick ett statligt investeringsstöd på 700 000 euro för byggandet av bostäder för specialgrupper. Entreprenör för projektet var PTM Talot Oy.

Serviceboendet byggdes på en tomt, ägd av A-bostäderna, som hade oanvända byggrättigheter kvar. Projektet genomfördes som en s.k. totalentreprenad, där planeringen gjordes i samarbete med entreprenören och byggherren och med hänsyn till användarens, Kårkulla samkommuns, önskemål. Utgångspunkten för utformningen av envånings radhuset var tillgänglighet och effektiv användning av bostadskvadrater.

Kårkulla Samkommun har även två andra, av A-bolagen ägda serviceboenden i Borgå.

– Samarbetet med Kårkulla har varit effektivt. Projektet var lyckat som helhet, även när det gäller kostnadshanteringen, säger Mika Vuori, VD för A-bolagen. Tilläggsarbeten ytterom entreprenadavtalet uppstod slutligen till endast 1% av det totala priset.

Byggandet av serviceboendet inleddes i januari 2019 och genomfördes enligt planerad tidtabell. Kårkulla samkommun tog emot lokalerna den 30.4.2020. Därefter började inredningen av boendet och organiseringen av aktiviteterna i de nya utrymmena.

– Vår uppgift är att erbjuda tjänster till ett självständigt och meningsfullt liv och välbefinnande för personer med olika funktionshinder. Vi vill ha tillgängliga, moderna och oberoende boendefaciliteter. Alla dessa behov har beaktats vid implementeringen av anläggningarna, säger Michaela Kokkola, enhetschef på Kårkulla Samkommun.

Serviceboendet omfattar 12 lägenheter, sällskapsrum och personalfaciliteter. I utformningen och inredningen av utrymmena har beaktats de speciella behoven hos boenden och förutsättningarna för personalens arbete. Varje boende har balkong i sin egen lägenhet. Innergården är också planerad för invånarnas trivsamma utomhusaktiviteter i hemmets omedelbara närhet.