A-bolagen har börjat producera solenergi i sju av sina hyresfastigheter. Den energi som samlas in av våra egna solpaneler används främst i husens egen elförbrukning.

Cirka 1 000 solceller har installerats på A-bolagens sju fastigheter. Baserat på några månaders användning har de producerat tre procent av A-bolagens totala elförbrukning. Själva produktionen av förnybar energi har hittills motsvarat plantering av 1 200 träd som kompensation för koldioxidavtrycket.

Produktionen av solenergi startades i A-bolagen för att främja egna och Borgå stadskoncerns miljömål. A-bolagen strävar efter att fram till år 2024 själv producera fem procent av all den el som hela fastighetsbeståndet förbrukar. I de sju fastigheter där solkraftverken redan tagits i bruk, har de producerat 25% av den energi som dessa fastigheter förbrukar.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Borgå Energi och det avtal som uppnåtts. Redan dessa försök med solkraftverken visar att vi förmodligen kan nå vårt mål. Vi arbetar fortfarande med att flerdubbla antalet kraftverk i A-bolagen”, säger Teppo Riski, fastighetschef för A-bolagen.

Borgå Energi stöder lokal produktion av förnybar energi. "Med detta pilotprojekt får vi erfarenhet för framtida energisamhällen", säger Jukka Rouhiainen, Borgå Energis miljö- och utvecklingschef.