Borgå A-bostäder Ab, styrelse

 

 

Marko Piirainen  ordförande

Anders Rosengren vice ordförande

Jarmo Grönman styrelse medlem

Elin Andersson styrelse medlem

Anne Wetterstrand   styrelse medlem

Janne Hyvönen styrelse medlem

Matleena Manninen  invånar representant

Vesa Hanhinen invånar representant