A-bolagen rekryterar

På A-bolagen jobbar omkring 30 proffs på fastighets- och förvaltningsbranschen. Kring hälften av personalen utför förvaltnings-, städnings- och gårdsarbeten på A-bolagens fastigheter. Just till de här arbetsuppgifterna rekryterar vi oftast nya arbetstagare. Närmare information om personalen finns på sidan Personal.

Om du är intresserad av att jobba på A-bolagen, kan du skicka en öppen ansökan. Vi kontaktar arbetssökanden vid behov.

Blankett för öppen ansökan (på finska)

A-bolagen erbjuder sommarjobb till tiotals ungdomar


Hyresfastighetskoncernen A-bolagen i Borgå erbjuder ca. 40 ungdomar sommarjobb år 2020. A-bolagen har egen fastighetsförvaltning, där sommarjobbarna praktiserar. På sommaren är det bråda dagar med gårdsarbeten, och speciellt till de uppgifterna behövs säsonganställda.

A-bolagen underhåller och bygger om fastigheter och gårdar i tiotals hyreshus omkring Borgå. Det är viktigt att hela personalen på eget initiativ och aktivt betjänar invånarna. Sommarens servicearbeten kräver både raska och omsorgsfulla arbetstag.

Sommarjobbarna har varierande uppgifter beroende på ålder och erfarenhet. Största delen av sommarjobbarna sysslar med planteringar på gårdarna. De som har tidigare erfarenhet tar också del i renoveringsarbeten, till exempel ombyggande av staket och utemöbler. Det behövs också några sommarjobbare till fastighetsstädningen.

Sommarjobbarens ålder ska vara minst 15 år och arbetstiden är vardagar kl. 7-15. Vi anställer sommarjobbare för 1-3 månader mellan juni och augusti. Ansökningen har slutat onsdagen den 15.4.2020 kl. 16.00. Vi kontaktar alla sökare (som har lämnat in sin ansökan inom utsatt tid) i början av maj.

Sommarjobbarna introduceras i början av arbetsförhållandet till bolaget, uppgifterna, anställningsvillkoren och arbetsmiljön. Erfaren servicepersonal instruerar och finns till stöd för sommarjobbarna.

Arbetspraktik på A-bolagen

A-bolagen uppmuntrar till utbildning inom fastighetsbranschen. I bolaget jobbar ofta läroavtalsstuderanden och praktikanter. Läs mer om läroavtalsstuderanden i A-bolagens info- och intressenttidning (sida 8)