Pris utgivna av Borgå Fastighetsförening:

År 2006, pris för grundsanering av Sibeliusbulevarden 6

År 2008, pris för grundsanering av A-husen vid Tranvägen-Uvvägen

År 2009, hedersomnämnande för grundsanering av Vikingavägen 7-9

År 2011, hedersomnämnande för sanerandet av Ilmarinens väg 4-6

År 2012, pris för grundsanering av Runebergsgatan 36

Andra pris:

ARA:s Laser-fastighet från år 2006

Borgå A-bostäder, F.E. Sillanpääs gata 4

Kvarter med 53 bostäder samt byggnad bestående av gemensamma utrymmen, inkl. bastu- och serviceutrymmen.

Totalyta 3900 m². Byggnadsår 2007